eng

zh

rus


钢铝散热器配件

散热器装配套,1/2
 
散热器装配套,1/2
 
散热器装配套,3/4"
 
散热器装配套,3/4"
 
散热器的通风孔,1/2"
 
 散热器的通风孔,1/2"
 
散热器的通风孔,3/4"
 
散热器的通风孔,3/4"
 
散热器的跑风堵,1"
 
散热器的跑风堵,1"
 
散热器的跑风堵,1/2"
 
散热器的跑风堵,1/2"
 
散热器的跑风堵,3/4"
 
散热器的跑风堵,3/4"
 
垫片
 
 
钢材螺纹接头
 
钢材螺纹接头
 
垫片
 
 
膨胀支架套 (2 个)
 
膨胀支架套 (2 个)
 
角度支架
 
角度支架
 
散热器装配工具
 
 
 
 

新闻

29.03.2007:  Konner 铸铁散热器新款式推荐.
05.03.2007: AquaTherm-2007 莫斯科展览会

 

 
 
Copyright © 2005 «Konner»